Dritte Botschaft von Fatima Tretie fatimské proroctvo odhalené The third Fatima prophecy Žena odetá slnkom Novému pokoleniu November 1998
Menu

Pretože mnoho čitateľov kníh pani Natálie de Lemeny-Makedonovej (Večné zákony-1,2,3) bolo po jej náhlom a zvláštnom odchode zo Zeme značne zneistených, k čomu prispelo tiež zverejnenie rôznych protichodných subjektívnych názorov na skutočné dianie okolo jej pozemského poslania, bude určite najlepšie, ak nám na viaceré nejasnosti

odpovie práve tá najpovolanejšia

Žena odetá Slnkom.

Nasledujúce úryvky z kníh Večné zákony-1,2,3 sú len malou časťou celého diela pani Natálie de Lemeny-Makedonovej. Takisto uvedené vety z Posolstva od Abdrushina sú len niektoré výňatky zo SLOVA BOŽIEHO.

Hľadajúci by nemal zostať len pri týchto jednotlivých kamienkoch celkovej mozaiky, ale mal by vo svojom záujme poznať všetky potrebné súvislosti na ceste za Svetlom.