Dritte Botschaft von Fatima Tretie fatimské proroctvo odhalené The third Fatima prophecy Žena odetá slnkom Novému pokoleniu November 1998
Menu

Všetkým nasledovníkom samozvaných nepravých a zvedených vodcov Nového pokolenia, ktorí verejne opravujú a spochybňujú Imanuelovu matku a jej výklady Zjavenia Jána.

 

VZ-2,102:

Obaja Boží synovia dali ľuďom iba zdanlivo málo. Dodnes z toho mála ľudia nechápu ani tretinu. Množstvo nových informácií ľudí iba mätie a dezorientuje, vyvoláva v nich duchovnú pýchu a nadradenosť. Tým strácajú pokoru a duchovnú čistotu, vďaka ktorej by rozpoznali pravdu od nepravdy.

Boh nikdy nedáva nadmieru.

VZ-2,169:

V Zjavení Jána sa píše, že dieťa, budúci vládca sveta, teda Imanuel, bolo po narodení uchvátené k Bohu a jeho trónu. Vysvetlite, ako bude uchvátené k Bohu a prečo. Je to vôbec podľa večných zákonov možné?

Všetko bude prebiehať v rámci večných zákonov. Dieťa dopraví do božskej ríše praduchovné kozmické teleso. Podľa proroctiev sa má stať kráľom tisícročnej ríše Mesiáš, preto sa tisícročná ríša nazýva Mesiášovo kráľovstvo. Slovo Mesiáš znamená Bohom pomazaný za kráľa, teda požehnaný Bohom. S týmto zámerom, ale aj kvôli bezpečnosti, bude novonarodený Imanuel vyzdvihnutý až k Božiemu trónu, do božskej ríše.

Aby to vyzdvihnutie bolo podľa zákona rovnorodosti a tiaže možné, musí byť jeho matkou vyššia bytosť vtelená na Zemi. Tak získa Imanuel dobre duchovne prežiarené pozemské telo, ktoré bude schopné zniesť tam hore silné božské vyžarovanie. To je ďalší z dôvodov, prečo nemôže byť Imanuelovou matkou iná žena, ľudský duch.