Dritte Botschaft von Fatima Tretie fatimské proroctvo odhalené The third Fatima prophecy Žena odetá slnkom Novému pokoleniu November 1998
Menu

Kto bude duchovným otcom
a kto bude duchovným učiteľom
Nového pokolenia?

 

VZ-2, 177:

„Bude náš politický ochranca duchovným otcom nového pokolenia, aj keď nevyhrá voľby?“

„Nikto iný na Zemi nie je hoden tejto úlohy, iba on. Rozhodujúci je hlavne jeho vysoký duchovný pôvod a skutočnosť, že doteraz vydržal aj tie najsilnejšie nápory temna.“

 

VZ-1, 290:

Cieľom Tisícročnej ríše je naučiť ľudstvo žiť prirodzene podľa večných zákonov. Nik iný okrem Imanuela by už nemohol poskytnúť ľuďom tento vzor spravodlivej vlády, ktorý sa za tisícročia temna úplne pokrivil. Syn človeka má vyviesť ľudstvo z temných omylov a svojou prítomnosťou zaviesť na Zemi pokoj a spravodlivosť. Počas éry novej ríše budú zase fungovať večné zákony ako majú, lebo ich nebude brzdiť a narúšať temno ani pokles Zeme, lebo sa po očiste zdvihne vyššie. Samotná Imanuelova prítomnosť, jeho bezbytostné jadro bude urýchľovať zákon spätného pôsobenia. Na ľudí to bude mať výchovný vplyv, keď ich budú spätné účinky ihneď trestať alebo odmeňovať.

Znova sa zavedú kasty, avšak podľa zákona rovnorodosti, budú teda existovať vedľa seba, a nie nad sebou. Tým sa zaručí ich vzájomná spolupráca, ale aj nutný odstup. Imanuel bude zároveň aj duchovným učiteľom.

Podobne, ako kedysi Ježiš prebudil svojím učením mnoho nevyvinutých ľudí, Imanuel im pomôže dokončiť vývoj a dovedie ich svojimi poznatkami do večnosti - do raja.

Pod jeho duchovným vedením a osobným vplyvom začnú ľudia nadobúdať telepatické schopnosti, naučia sa ovládať zemskú príťažlivosť, budú schopní lietať a žiť na Zemi podobne ako veční duchovia v raji. Mnohé z toho, čo ich čaká, sa bude zdať teraz neuveriteľné, preto je zbytočné o tom písať. Šťastní budú tí, čo budú žiť v Tisícročnej ríši, lebo radostným spôsobom ukončia svoj duchovný vývoj na Zemi. Aj Ježiš, aj Imanuel prišli práve v tom čase, keď veľká časť ľudí duchovne vrcholila a potrebovala obranu proti temnu, ako aj vyššie vedenie pre ukončenie vývoja na Zemi.