Stránka „www.biela-holubica.sk“ mala dňa 24. novembra 1998 túto obsahovú podobu:

Biela holubica

Každý človek sa už určite raz stretol s nejakým proroctvom o konci sveta, alebo prognózou o vývojovom skoku ľudstva. Všetky majú jedno spoločné: za termín tohto predelu je označený koniec 20.storočia.

Odpovede na otázky k tejto téme nájdete v knihách Natálie de Lemeny – Makedonovej, ktoré obohatia každého, kto hľadá jednoduchý, ale ucelený obraz o duchovnom vývoji ľudstva.


natalia-de-lemeny-makedonova

Dozviete sa v nich o kozmických zákonoch, ktoré riadia celý vesmír, ako aj o jednotlivých hmotných aj nehmotných svetoch nad ním. Autorka vysvetľuje, prečo sa práve v dnešnej dobe opäť narodí na Zemi Syn Stvoriteľa, kto bude jeho otcom a kto matkou.

Napriek mnohým, až šokujúcim faktom, sú jej výklady v súlade s inými proroctvami a tiež aj s proroctvami v Biblii. Pretože dnešné ľudstvo, voľbou nesprávnych životných názorov a cieľov, dospelo do stavu maximálneho chaosu v každej oblasti, dostáva od Stvoriteľa záchranný pás – jeho Syna – Ducha Svätého, ktorého symbolizuje biela holubica. On vyvedie hľadajúcich na správnu cestu do novej, Bibliou oznamovanej, tisícročnej ríše.

Stvoriteľ nepotrebuje masy slepo veriacich prívržencov, ktorí nič nechápu, lebo sú leniví hľadať a skúmať Pravdu. Stojí iba o tých, ktorí prejavia vážny záujem o spoznanie večných zákonov a budú ochotní sa nimi aj vo svojom živote riadiť.

Tým najlepšie potvrdia svoju duchovnú vyspelosť a úctu k Stvoriteľovi.

 

Nové evanjelium

vydala autorka vo vydavateľstve Natajoga v Bratislave a pozostáva z dvoch kníh:

Tieto, ako aj všetky ostatné knihy sú k dostaniu vo väčšine kníhkupectiev na Slovensku, alebo vo vydavateľstve Natajoga na dobierku.

 


Obsah


www.biela-holubica.sk

www.biela-holubica.sk